Troparul Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul

15 Noiembrie

Glasul 5

Minunile sfinţilor Tăi mucenici zid nebiruit ne-ai dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule. Pentru rugăciunile lor, sfaturile păgânilor le risipeşte, sceptrele împărăţiei le întăreşte, ca un Bun şi de oameni Iubitor.