Troparul Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

Tropare

Troparul Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

Glasul 8

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Alexie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparele lunii Aprilie

Calendar ortodox
23 Aprilie