Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul

Tropare

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul

Glasul 4

Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuviincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi cre­dinţa păzind, calea întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Dionisie: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască su­fletele noastre.

Troparele lunii Decembrie

Calendar ortodox
1 Decembrie

(Tedeum)